Hallelujah!  “Oh Happy Day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, he washed my sins away. “
Het schalt, een beetje vals, uit de luidsprekers die bij het busje op het strand staan opgesteld. Een groepje feestelijk uitgedoste mensen verzamelt er rond. Een prediker verheft zijn stem. Zijn preek vaak afgewisseld met zijn (vals) gezang.  “Praise the Lord”. Een vrouwenstem klinkt hoog en helder.
Ze zijn net toegekomen op het strand en hebben alles opgebouwd terwijl wij koffie zetten voor het ontbijt. Vanuit de kuip móeten we wel meeluisteren zo luid klinken de gospels.
Dan maken een aantal personen zich los van de groep en lopen in zee. Twee mensen helpen de dopelingen (want dat zijn het) achterover in het zeewater te dompelen, de priester zegt de gebeden. Nog een psalm…dan stapt iedereen in de auto’s en weg zijn ze. Het strand is weer voor de vissers die hier hun hutjes hebben.

De zondag kan beginnen.
We doen het kalmaan. De hitte (34°) helpt je daar wel bij.
Hoogtepunt : een paar minuten op skype. We kunnen met eigen ogen zien dat Lyam groeit als kool, dat Bert behouden terug is uit Amerika, dat Stefanie gelukkig is en dat ze bezoek hebben van oma en opa Wetteren.

Het is goed zo. Wij zijn weer tevreden.